AdsLinks:

xtremecars.be
Vlwebstudio.nl
 

Pc info via cmd

Wat zal ik hierin uitleggen?

In deze handleiding zal ik uitleggen hoe je wat informatie over de pc kan vinden via het cmd prompt en later een batch hiervan maken.

Om tebeginnen start CMD op dan zal ik een paar commands laten zien.
De commands met de informatie beginnen en eindigen met een %
Een voorbeeld is %computername%
Maar om dit leesbaar teweergeven moet je beginnen met echo omdat die anders de computernaam als commando wilt uitvoeren wat niet kan.
In het CMD prompt typ je bijvoorbeeld: Echo %computername%
Vervolgens zal de computernaam worden weergeven.
Hieronder staat een rij met een aantal van deze command's

- %date%
Laat de datum zien
- %time%
Laat de tijd zien
- %computername%
Laat de computernaam zien
- %username%
Laat de gebruikersnaam zien
- %systemdrive%
Laat de systeemschijf zien
- %homedrive%
Laat de schijf zien waar documenten etc op staan
- %userdomain%
Laat het domein zien
- %logonserver%
Laat de login servernaam zien
- %windir%
Laat de windows root zien
- %systemroot%
Laat de windows root zien
- %programfiles%
Laat program files root zien
- %userprofile%
Laat gebruikersmap zien
- %homepath%
Laat gebruikersmap zien
- %temp%
Laat de temp map zien

Als laatst zullen we een batch maken waarin deze informatie wordt weergeven.
Maak een batch bestand aan en voer de volgende code in.
(Ik heb niet alle commands hierin gebruikt)


Source:
@echo off
color 0a
title Pc info
echo.
echo Datum: %date%
echo Tijd: %time%
echo Computernaam: %computername%
echo Gebruiker: %username%
echo Sysdrive: %systemdrive%
echo Domein: %userdomain%
echo Logon: %logonserver%
echo Windowsroot: %windir%
echo Programs op: %programfiles%
echo Profielmap: %userprofile%
echo Temp map: %temp%
echo.
pause >NUL
exit

Als je deze batch zou runnen zal dit er zo uitzien.
Vorige pagina: Cmd/Ms-dos  Volgende pagina: Php tut 1 - Mijn eerste php