AdsLinks:

xtremecars.be
Vlwebstudio.nl
 

Php tut 4 - If Else

In deze tutorial zal uitleggen wat If else inhoud.

Voor deze tutorial gaan we 3 variable's maken.
Begin zoals altijd de PHP met: "<?php"
Maak vervolgens 3 waarde's aan.
Waarde 1: "$var1 = 10;
Waarde 2: "$var2 = 20;
Waarde 3: "$var3 = 30;

Vervolgens gaan we de If statement gebruiken.
In php heb je tekens zoals + - * / maar je nog meer tekens die worden vaak in het If statement gebruikt.
< betekent minder als.
> betekent meer als.
== Gelijk aan.
!= NIET Gelijk aan.
<= Minder of gelijk aan.
>= Meer of gelijk aan.

In het volgende script zullen we het ">" teken gebruiken wat betekent minder als.
En we gaan kijken over $var1 minder als $var2 is.
Typ hiervoor: "if ($var1<$var2)"
Vervolgens typen we wat er moet komen als $var1 minder als $var2 is.
Typ hiervoor: "{echo "Dit is waar";}
Daarna maken we de Else statement, wat moet er gebeuren als $var1 NIET minder is als $var2.
Typ hiervoor: "Else"
Vervolgens maken we een echo voor de Else.
Typ hiervoor: "{echo "Dit is NIET waar";}
Als laatste sluiten we de PHP file met: "?>
Je source hoort er als volgt uit tezien:
Source:
<?php
$var1 = 10;
$var2 = 20;
$var3 = 30;
if ($var1<$var2)
{echo "Dit is waar";}
else
{echo "Dit is niet waar";}
?>

Aangezien $var1 (10) minder is als $var2 (20) zal de output als volgt zijn:
Output:
Dit is waar

Als je de If statement zou veranderen naar het teken ">" wat betekent meer als.
Zal output veranderen omdat $var1 NIET meer als $var2 is.
Source:
<?php
$var1 = 10;
$var2 = 20;
$var3 = 30;
if ($var1>$var2)
{echo "Dit is waar";}
else
{echo "Dit is niet waar";}
?>

De output zal nu veranderen naar:
Output:
Dit is niet waar

Dit was tutorial 4 over de If Else statement.


Vorige pagina: Php tut 3 - Rekenen in php  Volgende pagina: Php tut 5 - If Elseif Else