AdsLinks:

xtremecars.be
Vlwebstudio.nl
 

Php tut 2 - Var's en echo

In deze tutorial zal ik laten zien hoe je een variable maakt en die kan laten weergeven via echo.

Om een php script te laten start moet je eerst opgeven van waar tot waar je php script loopt.
Zet op de plek van het begin het volgende neer: "<?php"
Zet op de plek van het einde het volgende neer: "?>"

Bij het volgende script gebruiken we de command "Echo"
Het enigste wat "Echo" doet is weergeven van de tekst achter Echo.

Start notepad++ met de index.php uit C:\XAMPP\htdocs.

Begin in deze php file met: <?php
Vervolgens zetten we het eerst command neer.
Dat is: Echo "Dit is text";
Vergeet hier niet het ";" teken om de regel aftesluiten.
En als laatste sluit je de php file met: ?>
Je code zou er dus alsvolgt uit moeten zien:
Source:
<?php
echo "Dit is text";
?>

Als je nu je localhost zou refreshen (Druk f5) zal je zien dat dit je output is:
Output:
Dit is text

Als je dat snapt zal ik nu laten zien hoe je een variable kan maken en laten zien via echo.
Een variable maak zo: $text = "Dit is een var";
De var heeft hier de waarde "$text" en de waarde "Dit is een var".
Dit kunnen we laten weergeven via echo
via: Echo $text;
Als je dit dus in je .Php zou zetten zou dat er zo uitzien.
Source:
<?php
$text = "Dit is een var";
echo $text;
?>

Als je dit zou refreshen in je browser zou dit je output zijn:
Output:
Dit is een var

Dit is hoe je een var kan maken van tekst.
Een variable maken van een getal is bijna hetzelfde.
Een var van een getal maak je zo: $nummer = 50;
De var naam is nu "$nummer" met als waarde "50"
In je code zal dit er alsvolgt uitzien:
Source:
<?php
$nummer = 50;
echo $nummer;
?>

Als je dit in je browser zal laden zal er alleen het getal "50" worden weergeven.
Output:
50

Ook kan je meerdere waarde's in 1 echo laten weergeven.
Doet doe je door "." tussen de variables te plaatsen.
Voorbeeld script:
Source:
<?php
$text = "Text";
$nummer = 50;
echo $text.$nummer;
?>

Dit script zal de volgende output geven.
Output:
Text50

Dit was de tutorial over wat echo's en var's zijn en hoe je ze maakt.