AdsLinks:

xtremecars.be
Vlwebstudio.nl
 

Php tut 6 - Switch statement

In deze tutorial zal ik uitleggen wat het switch statement is.

Begin met een leeg document en het begin van php: "<?php"
Vervolgens maak je een variable aan: "$os = "windows 7";

Dan gebruik je de switch statement voor de variable "$os".
Typ hiervoor: "Switch ($os)"
Typ daarna een haakje "{"
Daaronder maak je de eerste case.
Dat betekent Als "$os" een bepaalde waarde is voert die iets uit, anders gaat die naar de volgende case.
Typ hiervoor: "case "windows 7":
Als $os gelijk is aan "windows 7" laat die een echo zien.
Typ hieronder: "Echo "jij gebruikt windows 7";
Omdat er verder niks moet worden uitgevoerd typ je hieronder: "break;"

Onder break zullen we een nieuwe case maken met de waarde "windows xp"
Typ hiervoor: "case "windows xp":
Als $os gelijk is aan "windows xp" laat die een echo zien.
Typ hieronder: "Echo "jij gebruikt windows xp";
Omdat hier verder ook niks moet worden gedaan na de echo zal je de case moeten stoppen met: "Break;"

Als laatste voeg je de "default" toe.
Die wordt gebruikt als geen van de case's matchen.
Typ hiervoor: "default:"
Daaronder een echo: "echo "De case bestaat niet";
En als laatste de case afsluiten met: "break;"
Sluit daarna je switch af met "}"
En sluit je php met: "?>"

Als het goed is ziet je source er nu zo uit:
Source:
<?php
$os = "windows 7"
switch ($os)
{
case "windows 7":
echo "jij gebruikt windows 7";
break;
case "windows xp":
echo "jij gebruikt windows XP";
break;
default:
echo "de case bestaat niet";
break;
}
?>

Als je dit script zou uitvoeren zal die kijken of $os gelijk is aan 1 van de case's.
Als er geen case gelijk is aan $os zal die voor de default gaan.
In het volgende script staat $os gelijk aan de eerste case en zal dit dus de output zijn:
Output:
jij gebruikt windows 7

Als je de waarde van $os veranderd naar: "$os = "windows xp";
Zal de waarde $os gelijk zijn aan de tweede case.
De zal de output als volgt zijn.
Output:
jij gebruikt windows XP

Als je nu de waarde veranderd naar: "$os = "ozfo";
Zal de waarde niet gelijk zijn aan 1 van de case's en zal de switch kiezen voor "Default:"
De output zal dan als volgt zijn:
Output:
de case bestaat niet

Dit was tutorial 6 over de Switch statement.


Vorige pagina: Php tut 5 - If Elseif Else  Volgende pagina: Php tut 7 - Loop while