AdsLinks:

xtremecars.be
Vlwebstudio.nl
 

Php tut 7 - Loop while

In deze tutorial staat hoe de while loop werkt.

Zoals altijd begin je je php script weer met: "<
Als eerst maak je een waarde met het nummer 1.
Typ hiervoor: "$num=1;"

We maken de loop als volgt.
Hij blijft de loop herhalen zolang de waarde $num minder of gelijk is aan "5".
Typ hiervoor: While ($num<=5)
Zet daar vervolgens een haakje onder: "{"

Daarna maken we een echo die de waarde van $num weergeeft en naar de volgende line gaat.
Typ hiervoor: Echo $num."<br />";

Omdat $num minder dan 5 blijft zal de loop zich blijven herhalen.
Om te zorgen dat de loop niet oneindig doorgaat moeten we zorgen dat de waarde van $num veranderd.
We doen dit met het command "$num++;"
Dit command zorgt dat de waarde van $num met 1 verhoogt wordt.
Dus zal de waarde van $num veranderen van "1" naar "2"
Typ hiervoor: $num++;

Sluit daarna de loop af met: "}"
Sluit als laatste je php af met: "?>

Als het goed is ziet je source er nu zo uit:
Source:
<?php
$num=1;
while ($num<=5)
{
echo $num."<br />";
$num++;
}
?>

Als je deze code zou starten zal dit de output:
Output:
1
2
3
4
5

De loop zal nu doorgaan tot het getal van $num gelijk of meer is dan 5.
Als dat gebeurt zal de loop stoppen zoals je ziet in de output.

Dit was tutorial 7 over de Loop while.


Vorige pagina: Php tut 6 - Switch statement  Volgende pagina: Php tut 8 - Do loop