AdsLinks:

xtremecars.be
Vlwebstudio.nl
 

Php tut 9 - For loop

In deze tutorial zal staan hoe de For loop werkt.

Deze werkt zoals alle loops een beetje hetzelfde.
Alleen is de For loop wat kleiner aan scripts.
De for loop is makkelijk voor als een script een x aantal keer moet worden uitgevoerd.

Begin zoals alle php files met: "<?php".
Vervolgens komt de loop die anders is dan de andere loops.
Hierin komt de waarde van $num te staan, tot warneer deze loop wordt herhaald en dat $num wordt verhoogt met 1 (elke loop +1).

Typ hiervoor: For ($num=1; $num<5; $num++)
$num=1;
Het begint met de waarde 1 voor $num.
$num<5;
De loop zal doorgaan zolang $num minder dan 5 is.
$num++
De waarde $num wordt verhoogt met 1 in elke loop.

Vervolgens kan je commands toevoegen die worden uitgevoerd tijdens de loop.
Als voorbeeld nemen we de "Hello world" met een <br />
Open als eerst de loop met een "{"
Daarna maken we de echo.
Typ hiervoor: echo "Hello world"."<br />";
Sluit daarna de loop met een "}"
Sluit als laatst de php af met: ?>

Als je het goed hebt gedaan ziet je source er zo uit:
Source:
<?php
for ($num=1; $num<5; $num++)
{
echo "Hello world"."<br />";
}
?>

Als je dit script zou draaien zal de loop doorgaan tot $num niet meer minder dan 5 is.
De loop zal zichzelf dus 5x herhalen.
De output zal als volgt zijn:
Output:
Hello world
Hello world
Hello world
Hello world
Hello world

Zoals je ziet heet de echo zich 5x herhaald.

Dit was tutorial 9 over de For loop


Vorige pagina: Php tut 8 - Do loop  Volgende pagina: Php tut 10 - Arrays